หัวเรื่องบริการ

100 ธุรกิจสิ่งพิพม์
101 อุตสาหกรรมและมาตรฐานอุตสาหกรรม
102 เครื่องจักรและอุปกรณ์
103 กระดาษและเยื่อกระดาษ
104 แบตเตอรี่และถ่านไฟฉาย
105 อุตสาหกรรมเคมีและปิโตรเคมี (Petrochemical)
106 สินค้าอุปโภคและบริโภค
107 เครื่องสำอางและเวชสำอาง
108 ผลิตภัณฑ์สำหรับแม่และเด็ก
109 เครื่องครัวและอุปกรณ์
110 เครื่องใช้ไฟฟ้า
111 อุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย
112 รถยนต์และอุตสาหกรรมรถยนต์
113 รถจักรยานยนต์/รถจักรยาน
114 ประดับยนต์/อะไหล่ยนต์/ยางรถยนต์
115 วัสดุก่อสร้าง
116 สี
117 เครื่องสุขภัณฑ์
118 อุตสาหกรรมแก้วและกระจก
119 เฟอร์นิเจอร์
120 เครื่องใช้สำนักงาน
121 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
122 อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์
123 เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา
124 เครื่องประดับ/อัญมณี/ทอง
125 รองเท้า/กระเป๋า/เครื่องหนัง
126 สิ่งทอ/เครื่องนอน
127 เสื้อผ้าสำเร็จรูป
128 อาหารกึ่งสำเร็จรูป
129 อาหารเสริม/อาหารเพื่อสุขภาพ
130 อาหารเทียม
131 อุตสาหกรรมอาหารอื่นๆ
132 เครื่องปรุงรสและเครื่องประกอบอาหาร
133 น้ำมันพืช/สัตว์
134 เครื่องดื่ม
135 นมและผลิตภัณฑ์นม
136 เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
137 ภัตตาคาร/ร้านอาหาร//ฟาสต์ฟู้ด
138 ขนม/เบเกอรี่/ของขบเคี้ยว/ไอศกรีม
139 บุหรี่/ยาสูบและอุปกรณ์
140 ของที่ระลึก/ของขวัญ
142 บรรจุภัณฑ์
143 ธุรกิจร้านเสริมสวย
144 การถ่ายภาพ/อุปกรณ์ถ่ายภาพ
145 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
146 โรงแรม/รีสอร์ท/บ้านพักตากอากาศ/อาคารชุด/เกสต์เฮ้าส์
147 สวนสนุก/สวนสัตว์/สวนพักผ่อน
148 สถานบันเทิง
149 ธุรกิจแฟรนไชน์
150 ธุรกิจนิทรรศการ/การประชุม
151 ธุรกิจการบริการกำจักแมลง/ซัก/อบ/รีด
152 ธุรกิจนายหน้า
153 ธุรกิจที่ปรึกษา/วิจัย
154 ธุรกิจประเมินราคา/ประมูลราคา
155 ร้านค้าปลอดภาษี
157 ธุรกิจโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
159 การขายตรง/การขายส่ง
161 การขายปลีก
162 ห้างสรรพสินค้า/ศูนย์การค้า
201 ธุรกิจที่ดิน
202 ธุรกิจก่อสร้างและพัฒนาที่ดิน
203 ที่อยู่อาศัยและบ้านจัดสรร
204 คอนโดมิเนียม
205 อาคารพาณิชย์/อาคารสำนักงาน
206 สนามกอล์ฟ
207 สวนเกษตร/สวนเกษตรกึ่งรีสอร์ท
208 ศูนย์สุขภาพ/สปอร์ตคลับ
209 นิคมอุตสาหกรรม/โรงงานอุตสาหกรรม
210 ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
211 ธุรกิจบริหารโครงการ/บริหารอาคาร
212 วิศวกร/สถาปนิก/ธุรกิจการออกแบบตกแต่ง
301 คมนาคมทางบก/การขนส่งทางบก
302 ถนน/ทางด่วน/ทางยกระดับ
305 รถไฟ/รถไฟฟ้า
306 คมนาคมทางน้ำ/การขนส่งทางน้ำ
307 คมนาคมทางอากาศ/การขนส่งทางอากาศ
308 ธุรกิจการบิน/สนามบิน
309 การสื่อสารและโทรคมนาคม/โทรศัพท์/วิทยุคมนาคม
310 ดาวเทียม
311 ทางด่วนข้อมูล
312 วิทยุติดตามตัว
313 เคเบิลทีวี/เคเบิลใยแก้ว/ทีวีดิจิตอล
401 ยางพาราและผลิตภัณฑ์จากยางพารา
402 มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
403 ข้าวและแป้งที่ทำจากข้าว
404 ข้าวโพดและแป้งข้าวโพด
405 น้ำตาล/อ้อยและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาล
406 พืชประเภทถั่ว
407 ผักและผลไม้/สมุนไพร/เครื่องเทศ
408 ดอกไม้และดอกไม้ประดิษฐ์
409 ปศุสัตว์และการทำฟาร์ม/อาหารสัตว์
410 สัตว์ต่างๆ
411 ปุ๋ยและยาปราบศัตรูพืช
412 การประมง
413 การเกษตร /เกษตรกรรม
501 ทรัพยากรธรรมชาติ/ภัยธรรมชาติ
502 แร่และเหมืองแร่
503 ป่าไม้และการทำป่าไม้
504 อุทยาน/วนอุทยาน
505 น้ำ/แหล่งน้ำ
506 เขื่อน/ชลประทาน
507 พลังงาน
508 น้ำมันและปิโตรเลียม
509 ก๊าซ
512 สิ่งแวดล้อม/มลพิษ
513 ธุรกิจเอกชนในแง่สิ่งแวดล้อม
514 อุบัติเหตุ
601 เศรษฐกิจทั่วไป
602 การค้าและการลงทุน
603 การเงินและการธนาคาร
604 การคลังและนโยบายการคลัง
605 ตลาดหลักทรัพย์
606 ธุรกิจเงินทุน/บงล./บล./บลจ./บค.
607 ธุรกิจการประกัน
608 ภาษี
701 การเมือง/การปกครองไทย/กลุ่มพลังต่างๆ
702 พรรคการเมือง/นักการเมือง
703 รัฐสภา/วุฒิสภา/สภาผู้แทนราษฎร
704 รัฐธรรมนูญ/พ.ร.บ./พ.ร.ก./กฏหมายไทย
705 การเลือกตั้ง/โพลเลือกตั้ง
706 การปกครองส่วนภูมิภาค
707 การฑูต/ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
708 ปัญหาชายแดน/จุดผ่านแดน/ปัญหาภาคใต้
709 ปัญหาความไม่สงบในประเทศ/ปฎิวัติ/รัฐสภา
710 ยาเสพย์ติด
711 อาวุธ/อาวุธเถื่อน/อาวุธต่างประเทศ
713 อาชญากรและอาชญากรรม
715 บ่อนการพนัน/การพนัน
801 วิทยุ/โทรทัศน์
805 ศิลปะ/วัฒนธรรม
807 ดนตรีและเพลง
808 ภาพยนตร์
901 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/สิ่งประดิษฐ์
902 การแพทย์และสาธารณสุข
903 โรงพยาบาล/คลินิก
904 เภสัชกรรม/ยารักษาโรค
907 พฤติกรรมผู้บริโภค
1001 หน่วยราชการ กระทรวง ทบวง กรม
1002 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
1003 ศาสนา ความเชื่อต่างๆ
1004 ประชากร
1005 การศึกษา
1006 แรงงาน
1007 กีฬา
1009 เหตุการณ์สวรรคตรัชกาลที่9
1010 ข่าวพระราชสำนัก
1101 เบ็ดเตล็ด
1155 สลากกินแบ่ง/หวย
1104 กรมส่งเสริมการเกษตร
1105 บ.แอดวานซ์ อนโฟร์ เซอร์วิส (AIS)
1107 บริษัท TT&T จำกัด
1109 บริษัท ล็อกซเลย์ จำกัด (มหาชน)
1110 ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
1113 องค์การอาหารและยา
1114 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด
1115 ระยองเพียวริฟายเออร์/อาร์พีซีจี
1116 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1117 บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งใหม่ จำกัด
1118 บริษัท APL จำกัด
1119 พรรคไทยรักไทย
1120 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
1121 บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด
1122 บริษัท เทเลคอมเอเชีย จำกัด
1123 พรรคชาติไทย
1124 บริษัท โทเทิ้ล เอ็นเตอร์เทนเมนต์ จำกัด
1125 บริษัท อีลิกสัน จำกัด
1126 บริษัท เวิลเพจ จำกัด
1127 พรรคความหวังใหม่
1134 บีทีเอส (BTS)
1136 Esso news
1137 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
1139 บริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1153 แสตมป์
1154 พรรคชาติพัฒนา
1156 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
1157 กรมอนามัย
1161 ข่าวร้องเรียนไปรษณีย์
1162 ข่าวเกี่ยวกับเยาวชน
1168 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
1169 กระทรวงอุตสาหกรรม
1170 สถาบันอิสระสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
1175 การไฟฟ้านครหลวง
1176 บมจ.ซีพีออล
1177 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
1192 บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
1194 สนง.คณะกรรมการกำกับส่งเสริมธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
1197 อิตัลสยามมอเตอร์
11101 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)
11113 บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)
11114 CSR
11118 ข่าวเกี่ยวข้อง มติชน
11120 กรมอุตุนิยมวิทยา
11123 เทศบาลนนทบุรี
11124 สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
11125 โรงแรม ชาเทียม
11126 สำนักงานเศรษฐกิจเกษตร
11127 สมาคมประกันชีวิตไทย
11128 โรงพยาบาลปิยเวท
11129 บูพาประกัน
11131 บริษัทแฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
11132 สำนักงานหนี้สาธารณะ (สบน.)
11133 ยางพาราบึงกาฬ
11134 สนง.รัฐวิสากิจขนาดกลางและขนาย่อม (สสว.)
11135 งานเฮลท์แคร์
11136 บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค
11137 บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด และ เรื่องที่เกี่ยวข้อง
11138 บริษัท กรุงเทพซินธิติกส์ จำกัด
11139 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
11140 พรรคภูมิใจไทย
11141 สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
11142 Happy farm on tour / บริษัทก๊อทอิทเอนเตอร์เทนจำกัด / คุณอธิราช ชูเรือง
11143 ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
11144 ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
11145 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) / กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
22222 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1208 Competitors and social news
1210 สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
1213 ข่าวร้องเรียนการไฟฟ้านครหลวง
1214 คู่แข่งซีพีออลล์
1220 ธุรกิจชำระ
1221 พ.ร.บ.อิเล็กทรอนิกส์
1225 ข่าวเกี่ยวข้อง เคาเตอร์เซอร์วิส
1227 ข่าวเกี่ยวข้อง/ข่าวประชาสัมพันธ์ รพ.เอกชน
1228 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
1229 ข่าวเกี่ยวข้อง กรมการพัฒนาชุมชน (พช.)