ติดต่อสอบถาม

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน)

12 ถนนเทศบาลนฤมาล ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900

โทร. 02-580-0021, 02-589-0020 ต่อ 1110, 1104 คุณหทัยชนก Fax. 02-580-0552

E-mail: mic@matichon.co.th